Algemene voorwaarden Schalke auf Tournee - Schalkeauftournee.nl

Algemene voorwaarden Schalke auf Tournee

Algemene voorwaarden Schalke auf Tournee

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
− bij annulering tot de 60ste dag vóór aanvang: 25% van de het totale verschuldigde bedrag   
− bij annulering vanaf de 60ste dag tot de 30ste dag vóór aanvang: 50% van het totale verschuldigde bedrag
− bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag vóór aanvang: 75% van het totale verschuldigde bedrag
− bij annulering binnen 14 dagen of later voor Schalke auf tournee op de door u aangemelde locatie betaald u het volledig betaalde bedrag.

Annuleren kan alleen schriftelijk. 

Inschrijving en betaling
Inschrijven kan alleen door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier.
De inschrijving is definitief als wij de eerste betaling hebben ontvangen.
Het staat Schalke auf Tournee vrij om bij onvoorziene omstandigheden een locatie binnen een straal van 20 kilometer te verplaatsen.

Instructies en gedragsregels
De deelnemer dient de gedragsregels te respecteren welke Schalke auf Tournee hanteert. Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan Schalke auf Tournee hinder of overlast bezorgt, kan door Schalke auf Tournee van het sportkamp worden uitgesloten.

Medicijngebruik
Indien uw kind medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dient u deze bij aanvang van de kampweek af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de betreffende week zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Aansprakelijkheid
De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Schalke auf Tournee en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels inbegrepen – van de deelnemer. Schalke auf Tournee is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. 

Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Schalke auf Tournee aanvaardt – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Schalke auf Tournee – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van Schalke auf Tournee, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging. 

Bezoek Veltins Arena
Door inschrijving van het voetbalkamp gaat u automatisch akkoord met een bezoek, per touringcar, naar Gelsenkirchen (Duitsland) voor het bezichtigen van het Stadion en trainingscomplex van Schalke 04.

Foto’s / Video’s
Tijdens de kampen worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van Schalke auf Tournee promotiemateriaal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van het voetbalkamp kenbaar te maken bij de leiding.

Wil jij je techniek verbeteren?

Ontvang een gratis exclusieve thuis trainingsvideo van de jeugd academy van Schalke 04 in je mailbox!

  • Direct aan de slag met de oefeningen
  • Je techniek simpel verbeteren
  • Goede voorbereiding op de Schalke 04 voetbaldagen
Vul onderstaande gegevens in en je ontvangt de exclusieve video in je mailbox!
Bedankt voor je interesse!
Klik op onderstaande button om je video te bekijken.